Skip to main content
211.4105372 | education@epignosis.gr

Διαγωνισμός Ανθυποπυραγών Πυροσβεστικής Ακαδημίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Από το Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος εκδόθηκε προκήρυξη γραπτού διαγωνισμού για την εισαγωγή 150 αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Πυροσβεστική Ακαδημία (Πληροφορικοί 38, Μηχανικοί 43, Μετεωρολόγοι 19, Νομικοί 18, Οικονομολόγοι 32).

Αιτήσεις συμμετοχής από 6/9/2021 έως 21/9/2021.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
Άνδρες ή γυναίκες
Ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 35 ετών (γεν. από 1/1/1987)
Κάτοχοι πτυχίου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης από τις αναφερόμενες στην προκήρυξη Σχολές
Άριστη γνώση Ξένης Γλώσσας
Διαγωνιστικές Διαδικασίες:
Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες (TESTS)
Γραπτές εξετάσεις Μαθημάτων Ειδικότητας
Γραπτές εξετάσεις Διοικητικού Δικαίου
Ατομική Συνέντευξη

ΝΕΑ ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

 1. 24/09/2021: ΠΑΡ 17:45-21:30 & ΣΑΒ-ΚΥΡ 09:30-15:00 (σε εξέλιξη)
 2. 01/10/2021: ΠΑΡ 17:45-21:30 & ΣΑΒ-ΚΥΡ 09:30-15:00 (σε εξέλιξη)
 3. 14/10/2021: ΔΕΥΤ-ΠΑΡ 17:45-21:30 & ΣΑΒ-ΚΥΡ 09:30-15:00 (σε εξέλιξη)
 4. 29/10/2021: ΔΕΥ-ΠΑΡ (17:45-21:30) & ΣΑΒ-ΚΥΡ (09:30-15:00) (σε εξέλιξη)
 5. 13/12/2021: ΔΕΥ-ΠΑΡ (17:45-21:30) & ΣΑΒ-ΚΥΡ (09:30-15:00) (Έκτακτο, μόνο για Ειδικότητα Οικονομικών)
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ, με βάση την πολύχρονη εμπειρία του στην Εκπαίδευση και Πιστοποίηση χιλιάδων Υποψηφίων, διοργανώνει ολοκληρωμένα, ταχύρρυθμα και οικονομικά προγράμματα προετοιμασίας για τον Διαγωνισμό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, είτε στην αίθουσα διδασκαλίας, είτε εξ αποστάσεως.
Ενημέρωση 6/10/2021:
 • Οι Υγειονομικές εξετάσεις ορίστηκαν από 11/10/2021 έως 21/10/2021
 • Ο αριθμός των αποδεκτών αιτήσεων υποψηφίων που καλούνται για υγειονομικές εξετάσεις είναι:
  • Πληροφορικής 204
  • Πολ. Μηχανικών 73
  • Ηλεκτρ. Μηχανικών 20
  • Μηχανολόγων Μηχανικών 31
  • Μετεωρολογίας 39
  • Νομικής 407
  • Οικονομικών 849
Ενημέρωση 25/10/2021:
 • Ανακοινώθηκαν οι πίνακες με τα αποτελέσματα των Υγειονομικών εξετάσεων
 • Με νεότερη ανακοίνωση θα οριστούν αναλυτικά οι διαδικαστικές λεπτομέρειες διενέργειας των Ψυχοτεχνικών Εξετάσεων, στις οποίες θα υποβληθούν οι ικανοί υποψήφιοι του ανωτέρω σχετικού πίνακα
Ενημέρωση 27/10/2021:
 • Οι Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες ορίστηκαν από 4/11/2021 έως 19/11/2021, με βάση τον αρ. πρωτοκόλλου της αίτησης των υποψηφίων.
Ενημέρωση 26/11/2021:
 • Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των γραπτών εξετάσεων
Ενημέρωση 10/3/2022:
 • Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα συνέντευξης, από 15/3/2022 έως 13/5/2022, με βάση τον αρ. πρωτοκόλλου της αίτησης.
Πρόγραμμα Μαθήματα Ώρες Διδακτρα ONLINE Διδακτρα μεσω email Μόνο Online Tests
ΣΥΝΟΛΟ 120 1170 € 970 € 365 € 290€
ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΟΙ. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες (Tests)
Μαθήματα Ειδικότητας Οικονομικών 60 590 € 490 € 245 €
Κοινό μάθημα Διοικητικού Δικαίου 30 290 € 240 € 120 €
Προετοιμασία Ατομικής Συνέντευξης
(10-16/2/2022 : Καθημερινές 17:30-21:30, Σ/Κ 16:30-21:30, με δυνατότητα επίσπευσης
30 290 € 240 €
 • ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: Οι σπουδαστές που θα επιλέξουν και θα εξοφλήσουν εξαρχής το Πρόγραμμα της 13/12/2021 (3 ενοτήτων) θα έχουν μειωμένα δίδακτρα, ως εξής : Online 1170€ 990€, Μέσω Email 970€ 790€.
 • Το Κέντρο μας είναι -ίσως- το πλέον εξειδικευμένο στις Εξετάσεις μέσω Ερωτήσεων Πολλαπλών Επιλογών, έχει δική του Βάση Δεδομένων με χιλιάδες Online Tests, καθώς και όλα τα προηγούμενα θέματα ΑΣΕΠ και διαγωνισμών όπως ΕΣΔΔΑ, ΥΠΟΙΚ, ΤτΕ, ΥΠΑ, κλπ.
 • Για τον διαγωνισμό της Πυροσβεστικής Ακαδημίας η Επιστημονική μας Ομάδα ετοιμάζει ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών ανά Ειδικότητα.
 • Όλα τα προγράμματα μας θα παρέχουν ΔΩΡΕΑΝ τα συγκεκριμένα Online Tests Ειδικότητας, τα οποία θα είναι διαθέσιμα μετά το τέλος των μαθημάτων και μέχρι τις εξετάσεις, όποτε και να γίνουν.

Πληροφορίες Προγράμματος

Τα προγράμματά μας καλύπτουν πλήρως τις αυξημένες ανάγκες προετοιμασίας για τον Διαγωνισμό Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και περιλαμβάνουν :
 • πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες σημειώσεις, ώστε ο υποψήφιος να μη χαθεί σε μία απέραντη βιβλιογραφία
 • έμπειρους, ειδικευμένους καθηγητές, ώστε να αποκτήσει τα μέγιστα στον μικρότερο δυνατό χρόνο
 • ανάπτυξη παλαιότερων θεμάτων
 • συγκεκριμένη μεθοδολογία και στρατηγική τόσο κατά την φάση της προετοιμασίας όσο και κατά την διάρκεια της εξέτασης.
 • Online Σύστημα Πολλαπλών Επιλογών (Multiple Choice) μέσω Internet με ερωτήσεις από την βάση δεδομένων του Κέντρου μας. Το Online Σύστημα Πολλαπλών Επιλογών θα είναι διαθέσιμο ΔΩΡΕΑΝ σε όλους τους σπουδαστές μας μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού, όποτε και να γίνει.

Λοιπά Στοιχεία

 • Οι καθηγητές είναι Ψυχολόγοι, Νομικοί, Οικονομολόγοι, Φυσικοί και άλλοι Επιστήμονες, κάτοχοι Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών διπλωμάτων, με μεγάλη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.
 • Οι σημειώσεις καλύπτουν πλήρως και πολλαπλώς την ύλη των εξεταζομένων μαθημάτων.
 • Το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει:
  • πλήρη ανάπτυξη της ύλης κάθε μαθήματος,
  • επαναλήψεις και
  • tests προσομοίωσης εξετάσεων

Εξ Αποστάσεως Συμμετοχή μέσω Email

Για σπουδαστές από την επαρχία και γενικά για όσους δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας, υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής, με έκπτωση στα δίδακτρα όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω.
 • Εγγραφή (στη γραμματεία ή εξ αποστάσεως)
 • Παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού μέσω courier (πλήρεις σημειώσεις)
 • Ενημέρωση από τον καθηγητή στο τέλος κάθε μαθήματος μέσω e-mail (ύλη, ασκήσεις, πρόσθετες σημειώσεις, κλπ)
 • Διόρθωση – παρατηρήσεις από καθηγητή
 • Τα δίδακτρα είναι μειωμένα και καταβάλλονται σε μία δόση με αντικαταβολή κατά την παραλαβή του εκπαιδευτικού υλικού, αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή.
 • Δυνατότητα επιπλέον επικοινωνίας με τους καθηγητές, ζωντανά μέσω Διαδικτύου (Skype, κτλ.), με χρέωση ανά ώρα.

Διαδικασια Εγγραφης

Εγγραφή & Προκαταβολή:
Πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί πριν από την έναρξη του προγράμματος.
Προκαταβολή:
Με την εγγραφή, ο σπουδαστής καταβάλλει προκαταβολή διδάκτρων 90 €.
Το υπόλοιπο ποσό των διδάκτρων καταβάλλεται μέχρι το 3ο μάθημα, με κατάθεση ή αντικαταβολή στο courier κατά την παραλαβή των σημειώσεων.
Εκπαιδευτικό Υλικό:
Το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού (πλήρεις σημειώσεις) περιλαμβάνεται στα δίδακτρα.
Τρόποι Πληρωμής:
 1. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό:
  Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  IBAN: GR94 0172 0950 0050 9508 3245 327
  Δικαιούχος: ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Xρησιμοποιείτε οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας ως περιγραφή στην κατάθεση.

 2. Μετρητά στη Γραμματεία του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ.
Online Εγγραφή:
Για να πραγματοποιήσετε Online την εγγραφή σας παρακαλώ πατήστε “Αίτηση Εγγραφής” παρακάτω.