Skip to main content
211.4105372 | education@epignosis.gr

Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος epignosis.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας «ΖΕΡΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.» και διατίθεται μόνο για εμπορικούς σκοπούς. Με την είσοδο του επισκέπτη στο δικτυακό αυτό τόπο τεκμαίρεται ότι έχει λάβει πλήρη γνώση των όρων χρήσης, ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους αυτούς και ότι παραιτείται οιασδήποτε αξίωσης ήθελε προκύψει από την επίσκεψή του στο epignosis.gr

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου του παρόντος χώρου διαδικτύου προστατεύονται από τους ελληνικούς (Ν.2121/1993), κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην “ΕΠiΓΝΩΣΙΣ” (εταιρία ΖΕΡΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.).
Παρέχεται στους χρήστες η άδεια περιήγησης στον δικτυακό αυτό τόπο για εμπορική χρήση κατόπιν ρητής άδειας της “ΕΠiΓΝΩΣΙΣ” (χρησιμοποιώντας user id & password), εκτός εάν εκφράζεται ρητώς το αντίθετο. Τυχόν αναπαραγωγή ή διάδοση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για οποιαδήποτε χρήση επιτρέπεται μόνο κατόπιν έγγραφης άδειας της “ΕΠiΓΝΩΣΙΣ”.
Οποιαδήποτε πληροφορία που παρέχεται από τον ως άνω δικτυακό τόπο δεν μπορεί να αναδημοσιευθεί μερικά ή ολικά ή να χρησιμοποιηθεί από τρίτους.
Περαιτέρω, απαγορεύεται οιαδήποτε άλλη χρήση του υλικού το οποίο διατίθεται στο δικτυακό αυτό τόπο, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: της αντιγραφής, της τροποποίησης, αλλοίωσης, μεταγλώττισης, διαμόρφωσης, αναπαραγωγής, διανομής, μεταβίβασης, πώλησης, αναδημοσίευσης, αποστολής δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload) με οιοδήποτε τρόπο οιασδήποτε πληροφορίας (στο σύνολό της, τμηματικά ή περιληπτικά) η οποία παρέχεται στο δικτυακό αυτόν τόπο με οιονδήποτε τρόπο ή μέσο, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής των στο Διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών αυτών στο Διαδίκτυο με οιονδήποτε άλλον τρόπο και σε τρίτο πρόσωπο που δεν αφορά απευθείας στην επιχείρηση που το χρησιμοποιεί.
Η εμφάνιση στον διαδικτυακό τόπο απεικονίσεων, λογοτύπων, ονομάτων, σημάτων κλπ. που αντιπροσωπεύουν την “ΕΠiΓΝΩΣΙΣ” ή τρίτους δικαιούχους σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους, λαμβανομένου υπόψη ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων.

Η “ΕΠiΓΝΩΣΙΣ” δεν εγγυάται, ούτε ευθύνεται για την πιστότητα και ακρίβεια των πληροφοριών, που λαμβάνει ο χρήστης μέσω του δικτύου της. Δεν ευθύνεται για άμεση ή έμμεση ζημία, που να απορρέει από τη χρήση των πληροφοριών ή των στοιχείων του δικτυακού αυτού τόπου ή τυχόν σφάλματα κατά τη μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών κλπ.). Η “ΕΠiΓΝΩΣΙΣ” ουδεμία ευθύνη φέρει επίσης για τυχόν τεχνικά προβλήματα παρουσιασθούν στους χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στο epignosis.gr ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους σε αυτόν και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

Η “ΕΠiΓΝΩΣΙΣ” ουδεμία ευθύνη φέρει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω των ιστοσελίδων του δικτυακού της τόπου και δεν εγγυάται ούτε ευθύνεται για τα περιεχόμενα, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέχονται (διαφήμιση ή πώληση) στους διαδικτυακούς αυτούς χώρους ούτε για την επάρκεια της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Η “ΕΠiΓΝΩΣΙΣ” συλλέγει από την ιστοσελίδα του προσωπικές πληροφορίες, που έχουν εκχωρηθεί οικειοθελώς από τους επισκέπτες της σελίδας και δεν επιτρέπεται να παραχωρηθούν σε τρίτους, χωρίς την ρητή συναίνεση του χρήστη.

Η “ΕΠiΓΝΩΣΙΣ” συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2472/97 που εφαρμόζεται στις βάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεσμεύεται για την πλήρη εφαρμογή της λαμβάνοντας υπόψη την υιοθέτηση των κατάλληλων τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την προστασία δεδομένων προσωπικής φύσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνονται από την ιστοσελίδα epignosis.gr θα αποθηκεύονται με τη σειρά τους σε αρχεία ιδιοκτησίας της “ΕΠiΓΝΩΣΙΣ”.
Κάθε πληροφορία ή στοιχείο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης τους, κάθε σύνδεση, καθώς και κάθε ενέργεια, παράληψη ή πρόσβαση που δίδεται σε σχέση με τον παρόντα δικτυακό τόπο διέπεται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.