Skip to main content
211.4105372 | education@epignosis.gr

Διαγωνισμός ΑΑΔΕ (Υπουργείου Οικονομικών)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ενημέρωση 8/9/2022:

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ 8/9/2022 : Στις 22-23/10/2022 οι γραπτές εξετάσεις για τις 822 θέσεις της ΑΑΔΕ – 1Γ/2022 (βλ. πρόγραμμα εδώ).

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ 9/5/2022 : Αναρτήθηκε ο πίνακας Αποκλειομένων Υποψηφίων για τις 822 θέσεις της ΑΑΔΕ – 1Γ/2022 (βλ. πίνακα εδώ).

Ανακοίνωση ΑΣΕΠ 12/4/2022 : Υποβλήθηκαν 24.795 αιτήσεις για τις 822 θέσεις της ΑΑΔΕ – 1Γ/2022 (βλ. ανάλυση εδώ)

Δημοσιεύθηκε στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 9/25.2.2022 τ.ΑΣΕΠ) η προκήρυξη, με γραπτό διαγωνισμό, 822 θέσεων ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ στην ΑΑΔΕ (Υπουργείο Οικονομικών), ως ακολούθως:

 • 546 θέσεις Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
  • Δημοσιονομικών (7)
  • Εφοριακών (265)
  • Μηχανικών (15)
  • Πληροφορικής (87)
  • Τελωνειακών (172 εκ των οποίων 30 Στατιστικής)
 • 203 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ)
  • Δημοσιονομικών (3)
  • Εφοριακών (60)
  • Πληροφορικής (55)
  • Τελωνειακών (85)
 • 73 θέσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)
  • Τελωνειακών (73)

Εκτός από τους απαραίτητους ανά κατηγορία τίτλους σπουδών, απαιτούνται και τα παρακάτω πρόσθετα προσόντα:

 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου
 • Καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας

Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα μαθήματα:

 • Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση κειμένων (κοινό μάθημα)
 • Δύο ή τρία μαθήματα Ειδικότητας

Η εξέταση των μαθημάτων γίνεται γραπτώς, με τη μέθοδο των ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών.

Η βαθμολογία της γραπτής διαδικασίας ορίζεται σε κλίμακα 1-100 και η βάση της βαθμολογίας είναι 55 μονάδες για κάθε μάθημα και 60 μονάδες για τη συνολική βαθμολογία της γραπτής εξέτασης, κάτω της οποίας ο υποψήφιος θεωρείται μη επιτυχών.
Η βαθμολογία στον γραπτό διαγωνισμό αποτελεί το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα επιμέρους μαθήματα.
Συνολικός βαθμός του διαγωνισμού είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης, προστιθεμένων και των προσαυξήσεων που δικαιούται ο υποψήφιος (διδακτορικό, μεταπτυχιακό, πρόσθετη ξένη γλώσσα, εμπειρία, εντοπιότητα)

Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση, για μία μόνο κατηγορίας (ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ), δηλώνοντας και την σειρά των προτιμήσεών του για τις επιμέρους θέσεις στις οποίες επιθυμεί να διοριστεί.

Προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων από 16/3/2022 έως 4/4/2022, στο www.asep.gr

Σημαντικό: Βασικό κριτήριο επιτυχίας στο διαγωνισμό της ΑΑΔΕ είναι η απόδοσή μας στα γραπτά, αφού τα τυπικά προσόντα δίνουν λίγα μόρια. Σύμφωνα με την εμπειρία μας, στις εξετάσεις με το σύστημα multiple choice υπάρχουν ερωτήσεις με μικρό, μέτριο και μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Το πρόγραμμα του Κέντρου μας που ακολουθεί είναι ειδικά σχεδιασμένο ώστε να μας βοηθήσει να απαντήσουμε σωστά στις δύσκολες -κυρίως- ερωτήσεις. Έτσι, θα πετύχουμε την κρίσιμη διαφορά που θα μας εντάξει στον πίνακα διοριστέων.

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 1. 9/4/2022, Σαβ-Κυρ 15:00-20:00 (σε εξέλιξη)
 2. 28/5/2022, Σαβ-Κυρ 15:00-20:00
 3. 19/9/2022, Δευτ εως Παρ 17:00-22:00 (ταχύρρυθμο)
Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ, με βάση την πολύχρονη εμπειρία του στην Εκπαίδευση και Πιστοποίηση χιλιάδων Υποψηφίων, διοργανώνει ολοκληρωμένα, ταχύρρυθμα και οικονομικά προγράμματα προετοιμασίας για τον διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών, είτε στην αίθουσα διδασκαλίας, είτε εξ αποστάσεως.
*Το Εκπαιδευτικό μας Κέντρο διαθέτει Online Βάση Δεδομένων με Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών και εργαλείο αξιολόγησης προόδου. Δείτε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω.
Πρόγραμμα Μαθήματα Ώρες Διδακτρα στην αιθουσα Διδακτρα εξ αποστασεως LIVE-ONLINE Διδακτρα εξ αποστασεως μεσω email
ΣΥΝΟΛΟ 200 1580€ 1180€
ΑΑΔΕ-1Γ/2022 ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Λεκτικές Δεξιότητες – Κατανόηση Κειμένων 50 390€ 290€
Ομάδα Μαθημάτων Ειδικότητας (δύο μαθήματα) 120 1190€ 890€
Επαναλήψεις 30 0€ 0€
Πρόγραμμα Μαθήματα Ώρες Διδακτρα στην αιθουσα Διδακτρα εξ αποστασεως LIVE-ONLINE
ΣΥΝΟΛΟ 100 990€
ΑΑΔΕ-1Γ/2022 ΤΑΧΥΡΡΥΘΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Λεκτικά + 2 Μαθήματα Ειδικότητας 100 990€
 • Το Κέντρο μας είναι -ίσως- το πλέον εξειδικευμένο στις Εξετάσεις μέσω Ερωτήσεων Πολλαπλών Επιλογών (multiple choice tests), έχει δική του Βάση Δεδομένων με χιλιάδες Online Tests καθώς και όλα τα προηγούμενα θέματα ΑΣΕΠ και διαγωνισμών όπως ΑΑΔΕ, ΕΣΔΔΑ, ΤτΕ, ΥΠΑ, κλπ.
 • Όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν και τα Online Tests, τα οποία θα είναι διαθέσιμα 24 ώρες το 24ωρο μέχρι τις εξετάσεις και θα εμπλουτίζονται διαρκώς.
 • Έκπτωση διδάκτρων για ομαδική εγγραφή 10% (2 και άνω άτομα)
 • Οι εγγραφές άρχισαν. Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως υποβάλλουν έγκαιρα την αίτηση συμμετοχής τους.
 • ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ: Όσοι από τους υποψήφιους έχουν πάρει το πακέτο σημειώσεων + τεστ του Κέντρου μας μέσα από το workenter.gr, δικαιούνται να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα με συμψηφισμό των διδάκτρων που έχουν καταβληθεί.

Πληροφορίες Προγραμμάτων

Τα προγράμματά μας καλύπτουν πλήρως τις αυξημένες ανάγκες προετοιμασίας για τον Διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομικών και περιλαμβάνουν :
 • πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες σημειώσεις, ώστε ο υποψήφιος να μη χαθεί σε μία απέραντη βιβλιογραφία
 • έμπειρους, ειδικευμένους καθηγητές, ώστε να αποκτήσει τα μέγιστα στον μικρότερο δυνατό χρόνο
 • τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων για εξάσκηση, εξοικείωση, έλεγχο και διόρθωση των επιδόσεών του
 • ανάπτυξη παλαιότερων θεμάτων, καθώς και πιθανών (SOS) για τον νέο διαγωνισμό
 • συγκεκριμένη μεθοδολογία και στρατηγική τόσο κατά την φάση της προετοιμασίας όσο και κατά την διάρκεια της εξέτασης.
 • Online Σύστημα Πολλαπλών Επιλογών (Multiple Choice) μέσω Internet με ερωτήσεις από την βάση δεδομένων του Κέντρου μας. Το Online Σύστημα Πολλαπλών Επιλογών θα είναι διαθέσιμο στους σπουδαστές μας (είτε στην Αίθουσα, είτε εξ αποστάσεως) μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Λοιπά Στοιχεία

 • Οι καθηγητές είναι καταξιωμένοι Επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών διπλωμάτων, με μεγάλη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία .
 • Για όλα τα μαθήματα θα δοθούν πλήρεις, αναλυτικές σημειώσεις, οδηγίες και θέματα.
 • Το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει:
  • πλήρη ανάπτυξη της ύλης κάθε μαθήματος,
  • επαναλήψεις και
  • tests προσομοίωσης εξετάσεων
 • Τα Online Tests Πολλαπλών Επιλογών (Multiple Choice) που παρέχει το Κέντρο μας:
  • στηρίζονται σε μεγάλη βάση ερωτήσεων, κλιμακωτής δυσκολίας, βασίζονται σε ερωτήσεις από την Ύλη του εκάστοτε μαθήματος, καθώς και σε ερωτήσεις παλαιότερων διαγωνισμών ΑΣΕΠ,
  • είναι συνεχώς διαφορετικά, καθώς δημιουργούνται δυναμικά, διαλέγοντας τυχαία σετ ερωτήσεων (και ανακατεύοντας κάθε φορά τις σωστές απαντήσεις) από την εκτεταμένη βάση δεδομένων,
  • είναι προσβάσιμα από όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές (Desktop, Laptop, Tablets, Κινητά τηλέφωνα κτλ),
  • επιτρέπουν στον Υποψήφιο απεριόριστες προσπάθειες, μέχρι να επιτύχει ασφαλή βαθμολογία για την επιτυχία του στον Διαγωνισμό.

Εξ Αποστάσεως Συμμετοχή μέσω email

Για σπουδαστές από την επαρχία και γενικά για όσους δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας, υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής, όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω.

 • Εγγραφή (στη γραμματεία ή εξ αποστάσεως)
 • Παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού (κωδικοί για πλατφόρμα με πλήρεις σημειώσεις και online tests)
 • Ενημέρωση από τον καθηγητή στο τέλος κάθε μαθήματος μέσω e-mail (ύλη, ασκήσεις, πρόσθετες σημειώσεις, κλπ)
 • Συμμετοχή στα test προσομοίωσης εξετάσεων, μέσω e-mail
 • Διόρθωση – παρατηρήσεις από καθηγητή
 • Πρακτική Εξάσκηση με τα Online Tests Πολλαπλών Επιλογών (Multiple Choice) του Κέντρου μας μέχρι και την ημερομηνία του Διαγωνισμού.
 • Δυνατότητα επικοινωνίας με τους καθηγητές μέσω email για διευκρινήσεις, παρατηρήσεις, κλπ.
 • Δυνατότητα επιπλέον επικοινωνίας με τους καθηγητές, ζωντανά μέσω Διαδικτύου (Skype, κτλ.), με χρέωση ανά ώρα.
 • Δωρεάν συμμετοχή στα Ζωντανά Επαναληπτικά Μαθήματα 30 ωρών, λίγο πριν τις εξετάσεις.

Διαδικασια Εγγραφης

Εγγραφή & Προκαταβολή:

Πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί την προηγούμενη ημέρα και ώρα 15:00, πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Προκαταβολή & Εξόφληση:
Με την εγγραφή, ο σπουδαστής καταβάλλει προκαταβολή διδάκτρων 90 €.
Το υπόλοιπο ποσό των διδάκτρων καταβάλλεται σε 3 δόσεις για το Πλήρες πρόγραμμα και σε 1 δόση για το Ταχύρρυθμο.
Εκπαιδευτικό Υλικό:
Το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού (σημειώσεις & online tests) περιλαμβάνεται στα δίδακτρα.
Τρόποι Πληρωμής:
 1. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό:
  Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  IBAN: GR94 0172 0950 0050 9508 3245 327
  Δικαιούχος: ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αναγράφετε οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας ως περιγραφή στην κατάθεση.

 2. Μετρητά στη Γραμματεία του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ.
Online Εγγραφή:
Για να πραγματοποιήσετε Online την εγγραφή σας παρακαλώ πατήστε “Αίτηση Εγγραφής” παρακάτω.