211.4105372 | education@epignosis.gr

Επιλογή Προϊσταμένων Δημοσίου

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Ενημέρωση 25/9/2018:
Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την υπ. αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.35.51/2445/ιοκ.33772 από 21/9/2018 εγκύκλιό του, ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι :
"... τα αρμόδια Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων των Υπουργείων να εκκινήσουν άμεσα την εξέταση του παραδεκτού των αιτήσεων και τη μοριοδότηση των υποψηφίων, έτσι ώστε να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων διευθύνσεων το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου 2018.
Υπενθυμίζεται ότι μετά το πέρας της διαδικασίας και επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων διευθύνσεων, οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού θα πρέπει να προβούν στη συγκρότηση των υπηρεσιακών συμβουλίων του αρ. 159 του Υ.Κ., όπως ισχύει. Τα εν 3 λόγω υπηρεσιακά συμβούλια θα είναι αρμόδια ακολούθως για την επιλογή των προϊσταμένων Τμημάτων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του αρ. 85 του Υ.Κ. "

Επισημαίνεται ότι είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια που θα διενεργηθούν κρίσεις προϊσταμένων στο Δημόσιο, μία διαδικασία που αξιοποιεί το στελεχιακό δυναμικό του δημόσιου τομέα, με αντικειμενικά κριτήρια, ιδιαίτερα μετά την υποχρεωτική εισαγωγή της συνέντευξης.

Η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης κατοχυρώνει, σύμφωνα με το υπουργείο, την αξιοκρατική και διαφανή επιλογή των στελεχών του Δημόσιου Τομέα που θα κληθούν να αναλάβουν τις θέσεις ευθύνης.

Πέρα από τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων, με τη δομημένη συνέντευξη, τα αρμόδια συμβούλια επιλογής προϊσταμένων θα αποκτούν μία ολοκληρωμένη εικόνα για την προσωπικότητα του υποψηφίου, τις δεξιότητές του και την ικανότητα του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της θέσης που θα κληθεί να αναλάβει.

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

4/5/2019

Σάββατο - Κυριακή, 08:00 - 12:00

Το Πανεπιστημιακό Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ, με βάση την πολύχρονη εμπειρία του στην Εκπαίδευση και Πιστοποίηση χιλιάδων Υποψηφίων Δημοσίων Διαγωνισμών και ιδιαίτερα των Υποψηφίων για τον Διαγωνισμό της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, διοργανώνει ολοκληρωμένα και οικονομικά προγράμματα προετοιμασίας για την Επιλογή Προϊσταμένων του Δημοσίου είτε στην αίθουσα διδασκαλίας είτε εξ αποστάσεως.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο ρόλος της Δομημένης Συνέντευξης θα είναι καθοριστικός για την Επιλογή των Υπαλλήλων σε Θέσεις Ευθύνης.

Επίσης είναι το μόνο μέρος στο οποίο μπορεί ο υποψήφιος να βελτιώσει τη βαθμολογία του σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, με την κατάλληλη γνώση και προετοιμασία, ώστε "να μην πάει (στη συνέντευξη) αδιάβαστος" αλλά αντίθετα να πετύχει υψηλό σκορ αποκτώντας σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Προγραμμα ενοτητεσ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Ωρες Διδακτρα στην αιθουσα Διδακτρα εξ αποστασεως
ΣΥΝΟΛΟ 3 εβδομάδες 32 590 € 490 €
ΔΟΜΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Α. Δεξιότητες Συνέντευξης (Μεθοδολογία-Στρατηγική-Παραδείγματα)
Β. Ανάπτυξη Ηγετικών Γνώσεων και Ικανοτήτων (Προσωπικότητα-Ικανότητα-Επάρκεια-Ηγεσία-Ευθύνη-Διαχείριση Διενέξεων & Κρίσεων)
Για τον υποψήφιο που έχει περιορισμένο χρονικό περιθώριο, υπάρχει η δυνατότητα Προγράμματος Ατομικής Προετοιμασίας το οποίο περιλαμβάνει:
α) το πλήρες υλικό του κανονικού προγράμματος και
β) 6 ώρες ιδιαίτερα μαθήματα στην αίθουσα ή μέσω Skype και σε ωράριο της επιλογής του, στην τιμή των 390€.

Πληροφορίες Προγράμματος

Τα προγράμματά μας καλύπτουν πλήρως τις αυξημένες ανάγκες προετοιμασίας για την Επιλογή Προϊσταμένων Δημοσίου και περιλαμβάνουν :

 • πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες σημειώσεις, ώστε ο υποψήφιος να μη χαθεί σε μία απέραντη βιβλιογραφία
 • έμπειρους, ειδικευμένους καθηγητές, ώστε να αποκτήσει τα μέγιστα στον μικρότερο δυνατό χρόνο
 • τεστ προσομοίωσης συνεντεύξεων για εξάσκηση, εξοικείωση, έλεγχο και διόρθωση των επιδόσεών του
 • ανάπτυξη παλαιότερων θεμάτων
 • συγκεκριμένη μεθοδολογία και στρατηγική τόσο κατά την φάση της προετοιμασίας όσο και κατά την διάρκεια της εξέτασης.

Λοιπά Στοιχεία

 • Οι καθηγητές είναι καταξιωμένοι Επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων, κάτοχοι Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών διπλωμάτων, με μεγάλη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.
 • Οι σημειώσεις καλύπτουν πλήρως και πολλαπλώς την ύλη των εξεταζομένων μαθημάτων.
 • Το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει:
  • πλήρη ανάπτυξη της ύλης κάθε μαθήματος,
  • επαναλήψεις και
  • tests προσομοίωσης εξετάσεων

Εξ Αποστάσεως Συμμετοχή

Για σπουδαστές από την επαρχία και γενικά για όσους δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας, υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής, όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω.

 • Εγγραφή (στη γραμματεία ή εξ αποστάσεως)
 • Παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού μέσω courier (πλήρεις σημειώσεις)
 • Ενημέρωση από τον καθηγητή στο τέλος κάθε μαθήματος μέσω e-mail (ύλη, ασκήσεις, πρόσθετες σημειώσεις, κλπ)
 • Διόρθωση - παρατηρήσεις από καθηγητή
 • Τα δίδακτρα είναι μειωμένα και καταβάλλονται σε μία δόση με αντικαταβολή κατά την παραλαβή του εκπαιδευτικού υλικού, αφού αφαιρεθεί η προκαταβολή.
 • Δυνατότητα επιπλέον επικοινωνίας με τους καθηγητές, ζωντανά μέσω Διαδικτύου (Skype, κτλ.), με χρέωση ανά ώρα.

Διαδικασια Εγγραφης

Εγγραφή & Προκαταβολή:
Πρέπει να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη του εκάστοτε προγράμματος.
Προκαταβολή:
Με την εγγραφή, ο σπουδαστής καταβάλλει προκαταβολή διδάκτρων 90 €.
Το υπόλοιπο ποσό των διδάκτρων καταβάλλεται:
α) για τους σπουδαστές της τάξης στο 3ο μάθημα
β) για τους εξ αποστάσεως σπουδαστές με αντικαταβολή στο courier κατά την παραλαβή των σημειώσεων.
Εκπαιδευτικό Υλικό:
Το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού (πλήρεις σημειώσεις) περιλαμβάνεται στα δίδακτρα.
Τρόποι Πληρωμής:
 1. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαρισμό:
  Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  IBAN: GR94 0172 0950 0050 9508 3245 327
  Δικαιούχος: ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Xρησιμοποιείτε οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας ως περιγραφή στην κατάθεση.

 2. Μετρητά στη Γραμματεία του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ.
Online Εγγραφή:
Για να πραγματοποιήσετε Online την εγγραφή σας παρακαλώ πατήστε "Αίτηση Εγγραφής" παρακάτω.
Ακολουθηστε μας στα Social Media
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ηροδότου 33, 2ος όροφος, Μαρούσι
ΤΚ.15122 (Σταθμός ΗΣΑΠ "ΚΑΤ")
Τηλέφωνο: 211 4105372
E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2004-2017 - ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ - All rights reserved.