211.4105372 | education@epignosis.gr

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ΕΣΔΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΕΣΔΔΑ

Τελευταία Ενημέρωση 26/5/2020
Εκδόθηκε η προκήρυξη του 27ου Εισαγωγικού Διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ).
Θα εισαχθούν 90 σπουδαστές.
Κατάθεση Αιτήσεων από 11/2/2020 έως 3/3/2020
Οι Εξετάσεις του πρώτου σταδίου ορίσθηκαν από 3 έως 5 Ιουλίου 2020.
Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
-Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
-Αποδεικτικό άριστης γνώσης για μία από τις γλώσσες: αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά.
Στάδια Διαγωνισμού:
Α΄ ΣΤΑΔΙΟ:
 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους (Ανάπτυξη Θέματος)
 • Μικρο-Μακρο & Δημόσια Οικονομική (Ανάπτυξη Θέματος)
 • Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες (με τη μέθοδο ερωτήσεων-απαντήσεων πολλαπλών επιλογών)
Β΄ ΣΤΑΔΙΟ:
Φάκελος Επίκαιρου Θέματος για Κράτος, Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομία, Περιβάλλον, ΜΜΕ, Εργασιακά, Κοινωνικούς Θεσμούς, Πολιτισμό, κλπ. (Γραπτή και Προφορική Εξέταση)

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΣΔΔΑ Α' (ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΚΡΑΤΟΣ) (για 28ο διαγωνισμό)

17/10/2020 - ΣΑ-ΚΥ, 10:00-14:00 (live μέσω Skype)

ΕΣΔΔΑ B' (ΓΝΩΣΕΙΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ)

6/6/2020-28/6/2020 - ΣΑ-ΚΥ, 15:00-20:00 (ζωντανά εξ αποστάσεως)

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ, με βάση την πολύχρονη εμπειρία του στην Εκπαίδευση και Πιστοποίηση χιλιάδων Υποψηφίων, διοργανώνει ολοκληρωμένα, ταχύρρυθμα και οικονομικά προγράμματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις της ΕΣΔΔΑ, είτε στην αίθουσα διδασκαλίας, είτε εξ αποστάσεως.

Πρόγραμμα Μαθήματα Ώρες ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕΣΩ SKYPE ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕΣΩ EMAIL
ΣΥΝΟΛΟ 80 790€ 590€
Μέρος A' - ΕΣΔΔΑ Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 40
Μικρο-Μακρο & Δημόσια Οικονομική 40
 • Τα δίδακτρα είναι σε ΠΡΟΣΦΟΡΑ και είναι, ίσως, τα καλύτερα της αγοράς. 
Πρόγραμμα Μαθήματα Ώρες ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕΣΩ SKYPE ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕΣΩ EMAIL ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ONLINE TESTS
ΣΥΝΟΛΟ 50 490 € 390 € 290 € 190€
Μέρος Β' - ΕΣΔΔΑ Γενικές Γνώσεις 25
Δεξιότητες 25
Πρόγραμμα Μαθήματα Ώρες ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕΣΩ SKYPE ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕΣΩ EMAIL
ΣΥΝΟΛΟ 40 390 € 290 €
Μέρος Γ' - ΕΣΔΔΑ Φάκελος Επίκαιρου Θέματος για Κράτος, Διεθνείς Σχέσεις, Οικονομία, Περιβάλλον, ΜΜΕ, Εργασιακά, Κοινωνικούς Θεσμούς, Πολιτισμό, κλπ. 40
 • Τα δίδακτρα είναι, ίσως, τα καλύτερα της αγοράς! Οι υποψήφιοι καλούνται να συγκρίνουν πριν αποφασίσουν.

Πληροφορίες Προγράμματος

Τα προγράμματά μας καλύπτουν πλήρως τις αυξημένες ανάγκες προετοιμασίας για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης - ΕΣΔΔΑ και περιλαμβάνουν :
 • πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες σημειώσεις, ώστε ο υποψήφιος να μη χαθεί σε μία απέραντη βιβλιογραφία
 • έμπειρους, ειδικευμένους καθηγητές, ώστε να αποκτήσει τα μέγιστα στον μικρότερο δυνατό χρόνο
 • ανάπτυξη παλαιότερων θεμάτων
 • συγκεκριμένη μεθοδολογία και στρατηγική τόσο κατά την φάση της προετοιμασίας όσο και κατά την διάρκεια της εξέτασης.
 • Online Σύστημα Πολλαπλών Επιλογών (Multiple Choice) μέσω Internet με ερωτήσεις από την βάση δεδομένων του Κέντρου μας. Το Online Σύστημα Πολλαπλών Επιλογών θα είναι διαθέσιμο στους σπουδαστές μας (είτε στην Αίθουσα, είτε εξ αποστάσεως) μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Λοιπά Στοιχεία

 • Οι καθηγητές είναι Οικονομολόγοι, απόφοιτοι Πολιτικών Επιστημών και άλλοι Επιστήμονες, κάτοχοι Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών διπλωμάτων, με μεγάλη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.
 • Οι σημειώσεις καλύπτουν πλήρως και πολλαπλώς την ύλη των εξεταζομένων μαθημάτων.
 • Το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει:
  • πλήρη ανάπτυξη της ύλης κάθε μαθήματος,
  • επαναλήψεις και
  • tests προσομοίωσης εξετάσεων
 • Τα Online Tests Πολλαπλών Επιλογών (Multiple Choice) που παρέχει το Κέντρο μας:
  • στηρίζονται σε μεγάλη βάση ερωτήσεων, κλιμακωτής δυσκολίας, βασίζονται σε ερωτήσεις από την Ύλη του εκάστοτε μαθήματος, καθώς και σε ερωτήσεις παλαιότερων διαγωνισμών ΑΣΕΠ & ΕΣΔΔΑ,
  • είναι συνεχώς διαφορετικά, καθώς δημιουργούνται δυναμικά, διαλέγοντας τυχαία σετ ερωτήσεων (και ανακατεύοντας κάθε φορά τις σωστές απαντήσεις) από την εκτεταμένη βάση δεδομένων,
  • είναι προσβάσιμα από όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές (Desktop, Laptop, Tablets, Κινητά τηλέφωνα κτλ),
  • επιτρέπουν στον Υποψήφιο απεριόριστες προσπάθειες, μέχρι να επιτύχει ασφαλή βαθμολογία για την εισαγωγή του στην ΕΣΔΔΑ.
 • Λοιπές παροχές - πλεονεκτήματα για τους σπουδαστές μας:
  • Δυνατότητα αλλαγής τμήματος ή συνδυαστικής παρακολούθησης σε περίπτωση απρόβλεπτου σοβαρού λόγου (αλλαγής εργασίας, οικογενειακών συνθηκών, κλπ).
  • Δυνατότητα αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση απουσίας λόγω σοβαρού κωλύματος (π.χ. ασθένειας).
  • Εύκολη πρόσβαση με metro, ηλεκτρικό, λεωφορεία και τρόλλεϋ.

Εξ Αποστάσεως Συμμετοχή μέσω email

Για σπουδαστές από την επαρχία και γενικά για όσους δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας, υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής, με έκπτωση 25% στα δίδακτρα όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω.

 • Εγγραφή (στη γραμματεία ή εξ αποστάσεως)
 • Παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού μέσω courier (πλήρεις σημειώσεις)
 • Ενημέρωση από τον καθηγητή στο τέλος κάθε μαθήματος μέσω e-mail (ύλη, ασκήσεις, πρόσθετες σημειώσεις, κλπ)
 • Συμμετοχή στα test προσομοίωσης εξετάσεων, μέσω e-mail
 • Διόρθωση - παρατηρήσεις από καθηγητή
 • Πρακτική Εξάσκηση με τα Online Tests Πολλαπλών Επιλογών (Multiple Choice) του Κέντρου μας μέχρι και την ημερομηνία του Διαγωνισμού.
 • Δυνατότητα επιπλέον επικοινωνίας με τους καθηγητές, ζωντανά μέσω Διαδικτύου (Skype, κτλ.), με χρέωση ανά ώρα.

Διαδικασια Εγγραφης

Εγγραφή & Προκαταβολή:
Πρέπει να ολοκληρωθούν τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την έναρξη του εκάστοτε προγράμματος.
Προκαταβολή & Εξόφληση:
Με την εγγραφή, ο σπουδαστής καταβάλλει προκαταβολή διδάκτρων 90 €.
Το υπόλοιπο ποσό των διδάκτρων καταβάλλεται:
α) για τους σπουδαστές της τάξης σε 2 δόσεις στο 3ο και 13ο μάθημα (ισχύει μόνο για το Μέρος Α')
β) για τους εξ αποστάσεως σπουδαστές με αντικαταβολή στο courier κατά την παραλαβή των σημειώσεων.
Εκπαιδευτικό Υλικό:
Το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού (πλήρεις σημειώσεις) περιλαμβάνεται στα δίδακτρα.
Τρόποι Πληρωμής:
 1. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαρισμό:
  Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  IBAN: GR94 0172 0950 0050 9508 3245 327
  Δικαιούχος: ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Xρησιμοποιείτε οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας ως περιγραφή στην κατάθεση.

 2. Μετρητά ή με Κάρτα στη Γραμματεία του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ.
Online Εγγραφή:
Για να πραγματοποιήσετε Online την εγγραφή σας παρακαλώ πατήστε "Αίτηση Εγγραφής" παρακάτω.
Ακολουθηστε μας στα Social Media
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ηροδότου 33, 2ος όροφος, Μαρούσι
ΤΚ.15122 (Σταθμός ΗΣΑΠ "ΚΑΤ")
Τηλέφωνο: 211 4105372
E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2004-2017 - ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ - All rights reserved.