Skip to main content
211.4105372 | education@epignosis.gr

Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ΕΣΔΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΕΣΔΔΑ

Τελευταία Ενημέρωση 10/5/2022
Εκδόθηκε η προκήρυξη για τον 29ο εισαγωγικό διαγωνισμό ΕΣΔΔΑ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να γίνουν από 17/5/2022 έως 6/6/2022.

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν στις 16 έως 18/07/2022 και θα εισαχθούν 135 σπουδαστές.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η κατοχή πιστοποιητικού άριστης γνώσης ξένης γλώσσας.

Σημαντικές Αλλαγές επέρχονται και στις εξετάσεις.

Οι αλλαγές αφορούν στο δεύτερο στάδιο του εισαγωγικού διαγωνισμού στο οποίο θα εξετάζεται η πρακτική αντιληπτική ικανότητα των υποψηφίων και θα δίνεται έμφαση στην επιλογή των επιχειρησιακά καταλληλότερων, επισημαίνοντας ότι στο πρώτο στάδιο, το οποίο παραμένει αμετάβλητο η επιλογή πραγματοποιείται με βάση τις θεωρητικές γνώσεις.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής:
-Κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής.
Στάδια Διαγωνισμού:
Α΄ ΣΤΑΔΙΟ (γραπτή εξέταση):
 • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους (Ανάπτυξη Θέματος)
 • Μικρο-Μακρο & Δημόσια Οικονομική (Ανάπτυξη Θέματος)
 • Γενικές Γνώσεις, Δεξιότητες (με τη μέθοδο ερωτήσεων-απαντήσεων πολλαπλών επιλογών)
Β΄ ΣΤΑΔΙΟ:
 • Γραπτή και προφορική εξέταση στην ενότητα “Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση”
 • Γραπτή εξέταση στην ενότητα “Φάκελος Επίκαιρου Θέματος”
 • Γραπτή εξέταση στην ενότητα “Ξένη Γλώσσα”

ΕΝΑΡΞΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ

 • Πρωϊνό: 30/5/2022 Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00-14:00
 • ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

  • Πρωϊνό: 3/11/2021 Δευτέρα έως Παρασκευή, 09:30-14:00
  ΕΣΔΔΑ B’ (ΓΝΩΣΕΙΣ-ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ)

  6/6/2020-28/6/2020 – ΣΑ-ΚΥ, 15:00-20:00 (ζωντανά εξ αποστάσεως)

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ, με βάση την πολύχρονη εμπειρία του στην Εκπαίδευση και Πιστοποίηση χιλιάδων Υποψηφίων, διοργανώνει ολοκληρωμένα, ταχύρρυθμα και οικονομικά προγράμματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις της ΕΣΔΔΑ, είτε στην αίθουσα διδασκαλίας, είτε εξ αποστάσεως.

Πρόγραμμα Μαθήματα Ώρες Εξ Αποστασεως Online Εξ Αποστασεως ΜΕΣΩ EMAIL
ΣΥΝΟΛΟ 140 990€ 790€
ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΩΤΟ Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους 50
Μικρο-Μακρο & Δημόσια Οικονομική 50
Γενικές Γνώσεις-Δεξιότητες 40
Πρόγραμμα Μαθήματα Ώρες Εξ Αποστασεως Online Εξ Αποστασεως ΜΕΣΩ EMAIL
ΣΥΝΟΛΟ 92 690€ 550€
ΣΤΑΔΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Δημόσια Διοίκηση & Διακυβέρνηση 30
Φάκελος Επίκαιρου Θέματος 30
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά) 20
Επαναλήψεις 12

Πληροφορίες Προγράμματος

Τα προγράμματά μας καλύπτουν πλήρως τις αυξημένες ανάγκες προετοιμασίας για την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης – ΕΣΔΔΑ και περιλαμβάνουν :
 • πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες σημειώσεις, ώστε ο υποψήφιος να μη χαθεί σε μία απέραντη βιβλιογραφία
 • έμπειρους, ειδικευμένους καθηγητές, ώστε να αποκτήσει τα μέγιστα στον μικρότερο δυνατό χρόνο
 • ανάπτυξη παλαιότερων θεμάτων
 • συγκεκριμένη μεθοδολογία και στρατηγική τόσο κατά την φάση της προετοιμασίας όσο και κατά την διάρκεια της εξέτασης.
 • Online Σύστημα Πολλαπλών Επιλογών (Multiple Choice) μέσω Internet με ερωτήσεις από την βάση δεδομένων του Κέντρου μας. Το Online Σύστημα Πολλαπλών Επιλογών θα είναι διαθέσιμο στους σπουδαστές μας (είτε στην Αίθουσα, είτε εξ αποστάσεως) μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Λοιπά Στοιχεία

 • Οι καθηγητές είναι Οικονομολόγοι, απόφοιτοι Πολιτικών Επιστημών και άλλοι Επιστήμονες, κάτοχοι Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών διπλωμάτων, με μεγάλη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.
 • Οι σημειώσεις καλύπτουν πλήρως και πολλαπλώς την ύλη των εξεταζομένων μαθημάτων.
 • Το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει:
  • πλήρη ανάπτυξη της ύλης κάθε μαθήματος,
  • επαναλήψεις και
  • tests προσομοίωσης εξετάσεων
 • Τα Online Tests Πολλαπλών Επιλογών (Multiple Choice) που παρέχει το Κέντρο μας:
  • στηρίζονται σε μεγάλη βάση ερωτήσεων, κλιμακωτής δυσκολίας, βασίζονται σε ερωτήσεις από την Ύλη του εκάστοτε μαθήματος, καθώς και σε ερωτήσεις παλαιότερων διαγωνισμών ΑΣΕΠ & ΕΣΔΔΑ,
  • είναι συνεχώς διαφορετικά, καθώς δημιουργούνται δυναμικά, διαλέγοντας τυχαία σετ ερωτήσεων (και ανακατεύοντας κάθε φορά τις σωστές απαντήσεις) από την εκτεταμένη βάση δεδομένων,
  • είναι προσβάσιμα από όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές (Desktop, Laptop, Tablets, Κινητά τηλέφωνα κτλ),
  • επιτρέπουν στον Υποψήφιο απεριόριστες προσπάθειες, μέχρι να επιτύχει ασφαλή βαθμολογία για την εισαγωγή του στην ΕΣΔΔΑ.
 • Λοιπές παροχές – πλεονεκτήματα για τους σπουδαστές μας:
  • Δυνατότητα αλλαγής τμήματος ή συνδυαστικής παρακολούθησης σε περίπτωση απρόβλεπτου σοβαρού λόγου (αλλαγής εργασίας, οικογενειακών συνθηκών, κλπ).
  • Δυνατότητα αναπλήρωσης μαθήματος σε περίπτωση απουσίας λόγω σοβαρού κωλύματος (π.χ. ασθένειας).
  • Εύκολη πρόσβαση με metro, ηλεκτρικό, λεωφορεία και τρόλλεϋ.

Εξ Αποστάσεως Συμμετοχή μέσω email

 • Εγγραφή (στη γραμματεία ή εξ αποστάσεως)
 • Παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού (κωδικοί για πλατφόρμα με πλήρεις σημειώσεις + online tests)
 • Ενημέρωση από τον καθηγητή στο τέλος κάθε μαθήματος μέσω e-mail (ύλη, ασκήσεις, πρόσθετες σημειώσεις, κλπ)
 • Συμμετοχή στα test προσομοίωσης εξετάσεων, μέσω e-mail
 • Διόρθωση – παρατηρήσεις από καθηγητή
 • Πρακτική Εξάσκηση με τα Online Tests Πολλαπλών Επιλογών (Multiple Choice) του Κέντρου μας μέχρι και την ημερομηνία του Διαγωνισμού.
 • Δυνατότητα επιπλέον επικοινωνίας με τους καθηγητές, ζωντανά μέσω Διαδικτύου (Skype, κτλ.), με χρέωση ανά ώρα.

Διαδικασια Εγγραφης

Εγγραφή & Προκαταβολή:
Πρέπει να ολοκληρωθούν τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την έναρξη του εκάστοτε προγράμματος.
Προκαταβολή & Εξόφληση:
Με την εγγραφή, ο σπουδαστής καταβάλει προκαταβολή διδάκτρων 90 €.
Το υπόλοιπο ποσό των διδάκτρων καταβάλλεται μέχρι το 3ο μάθημα, με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό.
Εκπαιδευτικό Υλικό:
Το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού (πλήρεις σημειώσεις) περιλαμβάνεται στα δίδακτρα.
Τρόποι Πληρωμής:
Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό:
Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
IBAN: GR94 0172 0950 0050 9508 3245 327
Δικαιούχος: ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Xρησιμοποιείτε οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας ως περιγραφή στην κατάθεση.
Online Εγγραφή:
Για να πραγματοποιήσετε Online την εγγραφή σας παρακαλώ πατήστε “Αίτηση Εγγραφής” παρακάτω.