211.4105372 | education@epignosis.gr

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΣΕΠ

Ψηφίστηκε από τη Βουλή ο νέος νόμος για τη διαδικασία διορισμού στο Δημόσιο μέσω Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού (Ν.4765/2021).
Αφορά όλες τις προσλήψεις μονίμων υπαλλήλων Δημοσίου στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ εκτός από εκπαιδευτικούς, δικαστικούς, στρατιωτικούς, διπλωματικούς και ιατρικό προσωπικό.
Ο διαγωνισμός θα διενεργείται από το ΑΣΕΠ κάθε ένα ή δύο χρόνια.
Ο πρώτος διαγωνισμός θα διεξαχθεί την άνοιξη του 2022.
Ο τρόπος εξέτασης είναι είτε με τη μέθοδο ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών (multiple choice questions) είτε με ανάπτυξη κειμένου είτε με συνδυασμό των δύο.
Για τις θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) απαιτείται επιπλέον και ατομική δομημένη συνέντευξη, ενώ για την πρόσληψη σε θέσεις όπου απαιτούνται ειδικά προσόντα, είναι δυνατή η διεξαγωγή επιπλέον διαγωνιστικών διαδικασιών, όπως πρακτική δοκιμασία ή εξέταση ειδικών γνώσεων.

Ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός περιλαμβάνει:

 • Εξέταση Γνώσεων γενικού περιεχομένου καθώς και Γνώσεων που συνδέονται με τη φύση των συγκεκριμένων κλάδων των προκηρυσσόμενων θέσεων
 • Δοκιμασία Δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας (γλωσσικός και αριθμητικός συλλογισμός, ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας και ποιότητας εργασίας)

Τρόπος βαθμολογίας για κάθε μια από τις δύο αυτές κατηγορίες εξέτασης :

 • η βαθμολογία ορίζεται σε κλίμακα 1-100
 • η βάση ορίζεται σε τουλάχιστον 50
 • ο συντελεστής βαρύτητας είναι :
  • 50% για την εξέταση Γνώσεων (γενικών και συγκεκριμένου κλάδου)
  • 50% για την εξέταση Δεξιοτήτων και εργασιακής αποτελεσματικότητας
 • Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να προβλέπεται και αρνητική βαθμολόγηση.
 • Μικρές προσαυξήσεις της βαθμολογίας προβλέπονται για την ύπαρξη επιπλέον τυπικών προσόντων καθώς και εντοπιότητας.

(Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη στο κάτω μέρος της σελίδας μας)

Το Εκπαιδευτικό μας Κέντρο, ανταποκρινόμενο στα αιτήματα υποψηφίων σπουδαστών για έγκαιρη έναρξη προετοιμασίας, σχεδίασε και παρουσιάζει τα παρακάτω ολοκληρωμένα προγράμματα. Σε όλα τα προγράμματα οι σπουδαστές ξεκινούν τη φοίτηση σε ενιαία τμήματα με τα μαθήματα Αριθμητικών - Λεκτικών Δεξιοτήτων και Γενικών γνώσεων και ολοκληρώνουν σε διαφορετικά τμήματα με το μάθημα των Ειδικών γνώσεων κάθε κλάδου. Για κάθε πρόγραμμα υπάρχουν 4 τρόποι παρακολούθησης, με κλιμακωτά δίδακτρα.

ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

 • ASEP-360 : 22/5/2021, ΣΑΒ-ΚΥΡ, 17:00-21:00
 • ASEP-240 : 18/9/2021, ΣΑΒ-ΚΥΡ, 09:00-13:00
 • ASEP-160 : 20/11/2021, ΣΑΒ-ΚΥΡ, 13:00-17:00

Το πρόγραμμα με φυσική παρουσία στην αίθουσα έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 22/5/2021, με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας όπως αναμένονται να ανακοινωθούν από το Υπουργείο Παιδείας.

*Το Εκπαιδευτικό μας Κέντρο διαθέτει Online Βάση Δεδομένων με χιλιάδες Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών και εργαλείο αξιολόγησης προόδου. Δείτε περισσότερες πληροφορίες παρακάτω.

Δειγμα γενικων γνωσεων
Δειγμα λεκτικων δεξιοτητων

Το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ, με βάση την πολύχρονη εμπειρία του στην Εκπαίδευση και Πιστοποίηση χιλιάδων Υποψηφίων, διοργανώνει ολοκληρωμένα, ταχύρρυθμα και οικονομικά προγράμματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού ΑΣΕΠ, είτε στην αίθουσα διδασκαλίας, είτε εξ αποστάσεως.

Πρόγραμμα Μαθήματα Ώρες Διδακτρα στην αιθουσα Διδακτρα εξ αποστασεως ONLINE Διδακτρα εξ αποστασεως μεσω email Μονο Online Tests
ΣΥΝΟΛΟ 360 2490€ 1980€ 1470€ 990€
ASEP-360. ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Δεξιότητες - Ικανότητες 120 830€ 660€ 490€ 330€
Γνώσεις Γενικού Περιεχομένου 120 830€ 660€ 490€ 330€
Γνώσεις Συγκεκριμένου Κλάδου 120 830€ 660€ 490€ 330€
Πρόγραμμα Μαθήματα Ώρες Διδακτρα στην αιθουσα Διδακτρα εξ αποστασεως ONLINE Διδακτρα εξ αποστασεως μεσω email Μονο Online Tests
ΣΥΝΟΛΟ 240 1980€ 1650€ 1320€ 990€
ASEP-240. ΕΞΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Δεξιότητες - Ικανότητες 80 660€ 550€ 440€ 330€
Γνώσεις Γενικού Περιεχομένου 80 660€ 550€ 440€ 330€
Γνώσεις Συγκεκριμένου Κλάδου 80 660€ 550€ 440€ 330€
Πρόγραμμα Μαθήματα Ώρες Διδακτρα στην αιθουσα Διδακτρα εξ αποστασεως ONLINE Διδακτρα εξ αποστασεως μεσω email Μονο Online Tests
ΣΥΝΟΛΟ 162 1320€ 990€ 870€ 660€
ASEP-160. ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ Δεξιότητες - Ικανότητες 54 440€ 330€ 290€ 220€
Γνώσεις Γενικού Περιεχομένου 54 440€ 330€ 290€ 220€
Γνώσεις Συγκεκριμένου Κλάδου 54 440€ 330€ 290€ 220€
 • Το Κέντρο μας είναι -ίσως- το πλέον εξειδικευμένο στα Τεστ Γνώσεων & Δεξιοτήτων, έχει δική του Βάση Δεδομένων με χιλιάδες Ερωτήσεις Πολλαπλών Επιλογών (Online Tests) καθώς και όλα τα προηγούμενα θέματα ΑΣΕΠ και διαγωνισμών όπως ΕΣΔΔΑ, ΥΠΟΙΚ, ΤτΕ, ΥΠΑ, κλπ.
 • Όλα τα προγράμματα περιλαμβάνουν και τα Online Tests, τα οποία θα είναι διαθέσιμα 24 ώρες το 24ωρο μέχρι τις εξετάσεις και θα εμπλουτίζονται διαρκώς.
 • Κάθε πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 μαθήματα. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής ενός ή δύο από αυτά με ανάλογη μείωση των διδάκτρων.
 • Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε 3 δόσεις (Μάιος-Σεπτέμβριος-Ιανουάριος), ενώ για εφάπαξ εξόφληση προβλέπεται έκπτωση 10%.
 • Έκπτωση διδάκτρων για ομαδική εγγραφή : για 2 άτομα 10%, για 3 και άνω άτομα 20%.
 • Οι εγγραφές άρχισαν. Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες παρακαλούνται οι υποψήφιοι όπως υποβάλλουν έγκαιρα την αίτηση συμμετοχής τους.
 • Έκπτωση έγκαιρης εγγραφής: Για την βέλτιστη προετοιμασία των τμημάτων μας, προβλέπεται έκπτωση 5% για κάθε μήνα εγγραφής πριν από τον μήνα έναρξης του κάθε προγράμματος, με ανώτερο ποσοστό έκπτωσης το 15%.
 • Το Κέντρο μας αναλαμβάνει δωρεάν την ολοκληρωμένη σύνταξη και υποβολή στο ΑΣΕΠ του φακέλου των σπουδαστών του.

Πληροφορίες Προγράμματος

Τα προγράμματά μας καλύπτουν πλήρως τις αυξημένες ανάγκες προετοιμασίας για τον Πανελλήνιο Γραπτό Διαγωνισμό ΑΣΕΠ και περιλαμβάνουν :
 • πλήρεις, ακριβείς και αξιόπιστες σημειώσεις, ώστε ο υποψήφιος να μη χαθεί σε μία απέραντη βιβλιογραφία
 • έμπειρους, ειδικευμένους καθηγητές, ώστε να αποκτήσει τα μέγιστα στον μικρότερο δυνατό χρόνο
 • ανάπτυξη παλαιότερων θεμάτων
 • συγκεκριμένη μεθοδολογία και στρατηγική τόσο κατά την φάση της προετοιμασίας όσο και κατά την διάρκεια της εξέτασης.
 • Online Σύστημα Πολλαπλών Επιλογών (Multiple Choice) μέσω Internet με ερωτήσεις από την βάση δεδομένων του Κέντρου μας. Το Online Σύστημα Πολλαπλών Επιλογών θα είναι διαθέσιμο στους σπουδαστές μας (είτε στην Αίθουσα, είτε εξ αποστάσεως) μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Λοιπά Στοιχεία

 • Οι καθηγητές είναι Οικονομολόγοι, Μαθηματικοί, Φιλόλογοι και άλλοι Επιστήμονες, κάτοχοι Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών διπλωμάτων, με μεγάλη διδακτική και επαγγελματική εμπειρία.
 • Οι σημειώσεις καλύπτουν πλήρως και πολλαπλώς την ύλη των εξεταζομένων μαθημάτων.
 • Το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας περιλαμβάνει:
  • πλήρη ανάπτυξη της ύλης κάθε μαθήματος,
  • επαναλήψεις και
  • tests προσομοίωσης εξετάσεων
 • Τα Online Tests Πολλαπλών Επιλογών (Multiple Choice) που παρέχει το Κέντρο μας:
  • στηρίζονται σε μεγάλη βάση ερωτήσεων, κλιμακωτής δυσκολίας, βασίζονται σε ερωτήσεις από την Ύλη του εκάστοτε μαθήματος, καθώς και σε ερωτήσεις παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ,
  • είναι συνεχώς διαφορετικά, καθώς δημιουργούνται δυναμικά, διαλέγοντας τυχαία σετ ερωτήσεων (και ανακατεύοντας κάθε φορά τις σωστές απαντήσεις) από την εκτεταμένη βάση δεδομένων,
  • είναι προσβάσιμα από όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές (Desktop, Laptop, Tablets, Κινητά τηλέφωνα κτλ),
  • επιτρέπουν στον Υποψήφιο απεριόριστες προσπάθειες, μέχρι να επιτύχει ασφαλή βαθμολογία για την επιτυχία του στον Διαγωνισμό.

Εξ Αποστάσεως Συμμετοχή μέσω e-mail

Για σπουδαστές από την επαρχία και γενικά για όσους δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα διδασκαλίας, υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως συμμετοχής μέσω email, όπως αναφέρεται αναλυτικά παρακάτω.

 • Εγγραφή (στη γραμματεία ή εξ αποστάσεως)
 • Παραλαβή εκπαιδευτικού υλικού μέσω courier (πλήρεις σημειώσεις)
 • Ενημέρωση από τον καθηγητή στο τέλος κάθε μαθήματος μέσω e-mail (ύλη, ασκήσεις, πρόσθετες σημειώσεις, κλπ)
 • Συμμετοχή στα test προσομοίωσης εξετάσεων, μέσω e-mail
 • Διόρθωση - παρατηρήσεις από καθηγητή
 • Πρακτική Εξάσκηση με τα Online Tests Πολλαπλών Επιλογών (Multiple Choice) του Κέντρου μας μέχρι και την ημερομηνία του Διαγωνισμού.
 • Δυνατότητα επιπλέον επικοινωνίας με τους καθηγητές, ζωντανά μέσω Διαδικτύου (Skype, κτλ.), με χρέωση ανά ώρα.

Διαδικασια Εγγραφης

Εγγραφή & Προκαταβολή:
Πρέπει να ολοκληρωθούν τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από την έναρξη του εκάστοτε προγράμματος.
Προκαταβολή & Εξόφληση:
Με την εγγραφή, ο σπουδαστής καταβάλλει προκαταβολή διδάκτρων 90 €.
Το υπόλοιπο ποσό των διδάκτρων καταβάλλεται σε 3 δόσεις.
Εκπαιδευτικό Υλικό:
Το κόστος του εκπαιδευτικού υλικού (πλήρεις σημειώσεις) περιλαμβάνεται στα δίδακτρα.
Τρόποι Πληρωμής:
 1. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαρισμό:
  Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ
  IBAN: GR94 0172 0950 0050 9508 3245 327
  Δικαιούχος: ΖΕΡΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Xρησιμοποιείτε οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμό σας ως περιγραφή στην κατάθεση.

 2. Μετρητά στη Γραμματεία του Εκπαιδευτικού Κέντρου ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ.
Online Εγγραφή:
Για να πραγματοποιήσετε Online την εγγραφή σας παρακαλώ πατήστε "Αίτηση Εγγραφής" παρακάτω.
Ακολουθηστε μας στα Social Media
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ηροδότου 33, 2ος όροφος, Μαρούσι
ΤΚ.15122 (Σταθμός ΗΣΑΠ "ΚΑΤ")
Τηλέφωνο: 211 4105372
E-Mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Copyright © 2004-2017 - ΕΠΙΓΝΩΣΙΣ - All rights reserved.